17.07.2018
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Skolas projektu un zinātniski pētnieciskie darbi

2017. / 2018. m. g.

 

Projektu nedēļas norises laiki:

 

1. 03.10.17. Mērķu un plāna izstrāde

2. 08.11.17. Projekta veidošana 

3. 09.11.17. Projekta veidošana

4. 19.01.18. Projekta veidošana / pamatskolai izstāde

5. 22.01.18. Prezentācijas komisijām gan pamatskolai, gan vidusskolai

5. – 9. klase – veido projektus.

10. – 12. klase veido zinātniski pētniecisko darbu (ZPD).

 

 

Informācija par projektu izstrādi

Projekts sastāv no 2 daļām: galaprodukta un stenda.

Projekta galaprodukts ir galvenais projekta rezultāts, kas var būt dažādos formātos veidots darbs - makets, video, spēle, plakāts, referāts utt. Galaprodukts veido 50% no darba apjoma.

Projekta stends ir viens no projekta produktiem, kas paredzēts, lai iepazīstinātu skolas projektu nedēļas izstādes apmeklētājus ar skolēnu veikto projektu. Projekta stends vienlaicīgi kalpo kā paveiktā darba prezentācija, kas veido 50% no projekta vērtējuma!

Projektu izstāde notiks 19.11.2017.

Projekta stendam pamatā ir jāatbild uz sekojošiem jautājumiem:

  • kas veica projektu;
  • kāda bija projekta īstenošanas darba gaita;
  • kāds ir projekta galaprodukts;
  • kādi ir projekta mērķi un uzdevumi;
  • kādi ir ieguvumi no projekta īstenošanas.

 

Informācija par ZPD izstrādi

10. - 12. klašu skolēni, kuri izstrādā ZPD, sākot jau no pirmās projekta nedēļas dienas strādā pie informācijas atlases savam projektam.

ZPD gala versija izdrukātā veidā un iesiets mīkstos vākos jāiesniedz darba vadītājam 19.11.2017 līdz 16:00!