17.01.2019
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Noderīga informācija

Izglītojamie, kuri slimības dēļ nav saņēmuši skolēna apliecību pirmreizēji, kopā ar likumisko pārstāvi dodas uz kādu no Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centru Majoros, Kauguros vai Ķemeros līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un izziņu no izglītības iestādes, kurā izglītojamais iegūst izglītību vai derīgu skolēna apliecību, kuru izsniegusi izglītības iestāde un tur saņem skolēna apliecību. Klases skaitlis jālūdz izglītības iestādē.

Izglītojamie, kuri viedkarti ir nozaudējuši un vēlas to saņemt atkārtoti, kopā ar likumisko pārstāvi dodas uz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centru Majoros vai Kauguros līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un izziņu no izglītības iestādes, kurā izglītojamais iegūst izglītību vai derīgu skolēna apliecību, kuru izsniegusi izglītības iestāde un tur saņem skolēna apliecību. Klases skaitlis jālūdz izglītības iestādē.

Par atkārtotu Jūrmalas iedzīvotāja kartes vai skolēna apliecības izgatavošanu tās nozaudēšanas gadījumā ir veicama atkārtotas izgatavošanas maksa 3.50 euro apmērā. Par atkārtotu viedkartes izgatavošanu iespējams norēķināties Jūrmalas pilsētas domes Kasē skaidra naudā un ar bankas karti un Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros tikai ar bankas karti, kā arī veicot bankas pārskaitījumu. Gadījumā, ja tiek veikts pārskaitījums, tad samaksa tiek uzskatīta par veiktu tikai tajā brīdī, kad maksājums ir ienācis Jūrmalas pilsētas domes kasē.

 

 

2017. gada 23.martā Jūrmalas pilsētas domes sēdē tika atbalstīta darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.4 pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošana un 2017.g.aprīlī ir noslēgta vienošanās starp Jūrmalas pilsētas domi un CFLA.

Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 1.aprīļa līdz 2019. gada 31.decembrim. ESF programmas mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Visas aktivitātes tiek nodrošinātas bez maksas, informācija tiek publicēta Jūrmalas avīzē un Jūrmalas mājas lapā: https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/veselibas_veicinasana/pasakumi_sabiedribas_veselibas_veicinasanai/ .

Arī mūsu skola piedalās šajās projekta aktivitātēs.

 

 

 

Skolvadības sistēma E-KLASE

Valsts pārbaudes darbi 2017. / 2018. m. g.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Uzdevumi.lv - palīdzēt skolēniem uzlabot zināšanas

Izglītība Jūrmalas pilsētā, aktualitātes, noderīga informācija

Книги для родителей по воспитанию, развитию и обучению детей

План презентации книги – подготовка к устной части (6 класс)

Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem (Jūrmalas pilsētas domes rīkojums no 21.01.2016)

Par Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbu 2016. gada vasaras mēnešos (Jūrmalas pilsētas domes rīkojums no 20.01.2016)

Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1. klasē (Jūrmalas pilsētas domes rīkojums no 15.01.2016)

Attaisnotie izdevumi par interešu izglītību

 

!!! PADOMI, kā pasargāt bērnu no “Zilā vaļa”