11.12.2018
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Klases audzinātājam darbā ar vecākiem, bērniem un sevi pašu

 

klases audzin darba ar vecak bern

 

Ievads

 • Ģimenes loma
 • Ģimenes loma pusaudžu attīstībā
 • Vecāku izglītošanas nepieciešamība
 • Vecāku un pusaudžu vajadzības
 • Ģimenes loma bērna audzināšanā
 • Zelta likumi vecākiem

Pusaudzis ģimenē

 • Vecāku un bērnu savstarpējo attiecību modelis
 • Pusaudžu krīzes aktualitāte
 • Anketas

Pusaudzis skolā

 • Kā iegūt skolēnu nedalītu nepatiku pret sevi un sabojāt attiecības ar apkārtējiem
 • Skolas loma pusaudža audzināšanā
 • Anketas
 • Zelta likumi skolēnam un skolotājam

Skolas un vecāku sadarbība

 • Pirms pārrunām ar vecākiem
 • Skola un vecāki
 • Psiholoģiskās un lietišķās spēles
 • Anketas