17.02.2020
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Tradīcijas

 • Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Pirmklasnieku un Piekto klašu dzimšanas diena
 • Iesvētīšana (10.kl.)
 • Sporta diena
 • Pēdējā zvana pēcpusdienas
 • Labāko skolēnu apbalvošana un brauciens
 • Izlaidumu vakari
 • Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens pie Zolta pieminekļa
 • Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā līnija
 • "Gaismas ceļa" veidošana
 • Miķeļdienas kompozīciju izstāde un tirdziņš
 • Ziemassvētku svinēšana
 • Konkurss "Pop - iela"
 • Meteņu svinēšana un pankūku tirdziņš
 • Sieviešu dienai veltīts koncerts
 • Konkurss "Slavas minūte"
 • Lieldienu svinēšana
 • Mātes un Ģimenes dienai veltīts koncerts
 • Teātra apmeklējumi
 • Teātru viesizrādes skolā
 • Izstādes "Skola" apmeklējums
 • Skolas rīkotās akcijas:
  • Ziedojumu vākšana
  • Slokas dzīvnieku patversmei
  • Ziemassvētku labdarības koncerti
  • Ziedojumu vākšana maznodrošinātām ģimenēm
  • Makulatūras vākšana;
  • Lielā tīrīšanas talka
 • Bērnu vasaras nometne "Intelekts"
 • Tikšanās ar interesantiem un sabiedrībā ievērojamajiem cilvēkiem
 • Tikšanās ar mācību iestāžu pārstāvjiem
 • Priekšmetu nedēļas

No 2006. gada skolas tradīcija ir apbalvot ar skolas medaļām labākos vidusskolas beidzējus, kuri mācību darbā ir parādījuši labas, ļoti labas, teicamas un izcilas sekmes, kā arī aktīvi piedalījušies skolas sabiedriskajā dzīvē.

Līdz 2010. gadam skolas medaļas ir saņēmuši 39 skolēni: - zelta medaļas – vērtējumi mācību priekšmetos 8 (ne vairāk kā divos), 9, 10 balles – 7 skolēni; - sudraba medaļas – vērtējumi mācību priekšmetos 7 (ne vairāk kā divos), 8, 9, 10 balles – 20 skolēni; - bronzas medaļas – vērtējumi mācību priekšmetos 7 (ne vairāk kā 5), 8, 9, 10 balles – 12 skolēni.