17.07.2018
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Metodiskā padome

 

Skolas Metodiskās Padomes (MP) sastāvu veido Metodisko Komisiju (MK) vadītāji, direktora vietnieki, skolas bibliotekārs.

Metodiskās padomes darbu koordinē un vada metodiskā darba vadītāja – Ella Daņiloha.

Skolā ir izveidotas un darbojas šādas Metodiskās Komisijas (MK):

 

MK nosaukums
MK vadītājs
Vēsturē un sociālzinībās
Larisa Jokša
Klašu audzinātāju
Simona Garkule
Latviešu valodā
Santa Krutskiha
Matemātikā
Jūlija Lavrinaite
Krievu valodā
Tatjana Lomako
Angļu valodā
Anna Randare
Mākslās
Ņina Eihlere
Dabaszinībās
Karina Mihejenko
Sākumskolā
Zaiga Dambe