23.01.2022
Jūrmalas Kauguru vidusskola

Metodiskā padome

Skatīts: 6346

 

Skolas Metodiskās Padomes (MP) sastāvu veido Metodisko Komisiju (MK) vadītāji, direktora vietnieki, skolas bibliotekārs.

Metodiskās padomes darbu koordinē un vada metodiskā darba vadītāja – Ella Daņiloha.

Skolā ir izveidotas un darbojas šādas Metodiskās Komisijas (MK):

 

MK nosaukums
MK vadītājs
Vēsturē un sociālzinībās
Larisa Jokša
Latviešu valodā
Ilze Savicka
Matemātikā
Vera Antonova
Krievu valodā
Tatjana Lomako
Angļu valodā
Anna Randare
Mākslās
Ņina Eihlere
Dabaszinībās
Karina Mihejenko
Sākumskolā
Zaiga Dambe