17.02.2020
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Mācību programmas

 

Skola piedāvā mācību programmas:

  • pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma;
  • pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma;
  • speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma;
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma.