17.11.2018
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Līdzdalība projektos

 

Skolā tika realizēti dažādi projekti:

  • pilotprojekts "Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija";
  • Eiropas Sociālā fonda aktivitāte "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos";
  • Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos";
  • ESF projekta 1. aktivitāte "Valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to aprobācija".

 

esf

Focus Your Vision! – Erasmus+ jauniešu apmaiņa.

Kamēr daudzi jaunieši baudīja vasaras brīvlaiku, atpūšoties pie jūras vai pavadot laiku ar draugiem, 9 mūsu skolas skolēni piedalījās jauniešu apmaiņā, kas notika no 31. jūlija līdz 10. augustam Hārlemā, Nīderlandē. Projekta laikā tika aktualizēts atkritumu pārstrādes un otrreizējas lietošanas nozīmīgums, kā arī dažādos veidos attīstīts jauniešu radošums.

Šajā projektā kopā piedalījās 32 jaunieši no 4 valstīm – Latvijas, Itālijas, Maltas un Nīderlandes. Visa projekta laikā jaunieši piedalījās daudzveidīgās aktivitātēs – diskusijās, būtisku jautājumu izzināšanā, kas saistīti ar atkritumu pārstrādi un otrreizēju lietošanu, pārstrādājamu materiālu vākšanā, mākslas izstādes izveidē un reklamēšanā. Katrs mākslas darbs izstādē atklāja kādu no Eiropas Savienības vērtībām, piemēram, izglītība, daudzveidība, demokrātija, kultūra, veselīgs dzīvesveids un citas. Izstādes izveides un reklamēšanas procesā jauniešiem bija iespēja izpausties radoši, mākslā atklājot idejas, kas saistītas ar Eiropas Savienības vērtībām, kā arī iepazīt vietējos iedzīvotājus, stāstot viņiem par izstādi, jauniešu apmaiņu un savām idejām.

Skolēniem apmaiņas laikā bija arī iespēja uzzināt daudz ko jaunu par citu tautu kultūru, jo tika organizēti 4 nacionālās virtuves un aktivitāšu vakari. Šo vakaru laikā jaunieši gatavoja tradicionālas maltītes un vēlāk organizēja dejas, rotaļas, viktorīnas.

Katrs jaunietis, kas piedalījās šajā apmaiņā, atzīst, ka Erasmus+ projekta ietvaros var uzzināt daudz ko jaunu par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, citu tautu kultūru un tradīcijām, iepazīties ar jauniešiem no citām valstīm, kā arī realizēt savas idejas.

Jauniešu apmaiņu organizēja WOW GO Amsterdam pārstāvji, un to finansēja Erasmus+ programma.

NIEUWSFOTO 1 RODI