17.07.2018
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Līdzdalība projektos

 

Skolā tika realizēti dažādi projekti:

  • pilotprojekts "Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija";
  • Eiropas Sociālā fonda aktivitāte "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos";
  • Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos";
  • ESF projekta 1. aktivitāte "Valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to aprobācija".

 

esf