09.12.2016
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.12.2016

15.00 Skolas prezidenta ievēlēšana aktu zālē (Z.Tarasenko, S.Garkule).

19.00 Pidžamu vakars 10.a,b klasēm.

08.12.2016

15.00 Administratīva sēde (Z.Tarasenko).

19.00 Vecāku sapulce 8.a klasei (T.Ļihačova).

07.12.2016

10.00 Seminārs "Personāla vadības aktualitātes" Alberta koledžā (A.Altmane, J.Pevcova).

15.00 Meistardarbnīca "Mācīsimies kreatīvi" Pumpuru vidusskolā (V.Antonovs).

06.12.2016

8.15 Izglītība ārzemēs 10.-12. klasēm aktu zālē (S.Garkule).

Seminārs "Mutes veselības veicināšana" Pumpuru vidusskolā (L.Gumeņuka, V.Kuske).

02.12.2016

12.00 Brauciens uz Jūrmalas muzeju "Jauniešu forums" (S.Garkule).

01.12.2016

9.30 Seminārs "Radošs līderis pārmaiņu laikā" Valsts ģimnāzijā (Z.Tarasenko, Z.Dambe, S.Krutskiha, S.Garkule).

Krievu drāmas teātra apmeklējums (A.Fjodorovs).

30.11.2016

Administratīva sēde (S.Fedosenko).

29.11.2016

8.15 "Kā rakstīt ZPD" vidusskolēniem un skolotājiem, kuri raksta ZPD, aktu zālē (E.Daņiloha).

15.00 Spēle-seminārs "Dzīve bez narkotikām" 8.-12. klasēm aktu zālē (S.Garkule).

15.30 Sociālo zinību skolotāju MA sanāksme Jūrmalas valsts ģimnāzijā (J.Šķesteris).

28.11.2016

Spēle "Mans slepenais draugs" (S.Garkule, kl.audzinātāji).

26.11.2016

3.c klases brauciens uz Leļļu teātri (D.Salmane).

25.11.2016

11.00 Bioloģijas un 5.,6. klašu dabaszinību skolotāju seminārs sākumskolā "Atvase" (K.Mihejenko).

Teātra izrāde "Īkstīte" aktu zālē (Z.Dambe):
11.00 Pirmskola, 1.a,b,c un 3.b,c klases;
12.00 3.a, 2.a,b,c un 4.a, b, c klases.

20.30 Kino Nakts 9.b klasē (S.Fedosenko).

24.11.2016

8.00 Vidzemes augstskolu apmeklējums 11. un 12. klases skolēniem pēc atsevišķā sarakstā.