30.04.2017
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

29.04.2017

9.00 Konkurss "Jāj pa ceļu pasaciņa" (S.Krutskiha).

Teātra festivāls "Drama Express" Rīgas klasiskā ģimnāzijā (T.Kolotilkina).

27.04.2017

9.00 Bibliotekāru MA izbraukuma seminārs (I.Dargele).

10.00 Konference "Radošums un estētisms kā izglītības kvalitāti veicinoši elementi" Jūrmalas pilsētas muzejā (Z.Tarasenko, E.Daņiloha, S.Garkule).

11.00-18.00 VISC projekta konference "Domāt" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (J.Šķesteris).

18.00 Vecāku sapulce 4.c klasei (I.Miroshnikova).

19.00 Vecāku sapulce 5.c klasei (T.Lomako).

26.04.2017

Atvērto durvju diena.

Pārbaudes darbs latviešu valodā 4. klasēs.

25.04.2017

Skolas diagnosticējošais darbs matemātikā 9. klasēm (S.Jermakova).

18.00 Vecāku sapulce 1.b klasei (V.Golubeva).

24.04.2017

Skolas diagnosticējošais darbs matemātikā 12. klasēm (N.Kopača).

Karjeras izglītības nodarbība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā Slokā (N.Kopača, N.Žitkova)

    • 10.00 – 7.a klase
    • 11.20 – 7.b klase

23.04.2017

9.30 Jūrmalas pavasara sporta svētki (A.Fjodorovs, S.Garkule).

22.04.2017

12.00 Liela talka (S.Garkule).

21. - 23.04.2017

Latvijas 41. skolēnu zinātniskā konference (R.Neimanis, V.Siņicins).

21.04.2017

11.ab klases piedalīšanos ZZ čempionātā Daugavpilī (J.Šķesteris).

8.30-12.00 Obligāta veselības pārbaude.

13.00 Konkurss "Tradīcijas daudzkultūru sabiedrībā" Kauguru vidusskolā (S.Krutskiha).

20.04.2017

7.b klases piedalīšanos ZZ čempionātā Daugavpilī (N.Žitkova).

9.00 "Bērnu tiesību aizsardzības tiesiskie un psiholoģiskie aspekti pedagoga darbā" Jūrmalas Valsts ģimnāzijā (J.Tanise, K.Mazira, A.Zakandikina).

14.00 Slavas minūtes fināls (S.Garkule).

19.00 Vecāku sapulce 5.b klasei (A.Fjodorovs).

19.04.2017

10.30-12.00 Tikšanās ar Tukuma sociālajiem pedagogiem (S.Garkule, M.Mihailova).

14.00 Sanāksme Jūrmalas pilsētas domē (A.Stepanoviča).

18.04.2017

Satiksmes drošības apmācības "Gada jaunais vadītājs" skolas pagalmā:
10.30-12.00 – 10.a klase
12.00-14.00 – 12.a,b klases

17.30 Krievu drāmas teātra apmeklējums (S.Garkule).