28.09.2016
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

26. - 30.09.2016

Starptautiskais pedagoģiskās meistarības konkurss
"Jūrmalas rudens 2016" (Z.Tarasenko, N.Žitkova).

30.09.2016

12.00 Reizrēķina dienu sak.sk. "Atvase" (K.Mazira).

14.00 Skolotāju dienai veltīts koncerts (E.Daņiloha).

29.09.2016

3.a klases mācību ekskursija uz Talsi.

18.00 Vecāku sapulce 4.a,b,c klasēm.

27.09.2016

8.00 Vēstures un vizuālas mākslas skolotāju MA brauciens uz Daugavpili (L.Jokša, Ņ.Eihlere).

8.00 Mācību ekskursija 5.a un 5.c klasēm uz Tērveti (S.Krutskiha, T.Lomako).

15.00 Seminārs Jūrmalas izglītības iestāžu pašpārvaldēm, Majoru vidusskolā (S.Garkule).

25.09.2016

10.00 Jūrmalas sporta diena. Maratons. Majoru pludmalē (A.Fjodorovs, S.Garkule).

23.09.2016

Olimpiskā diena (S.Garkule, sporta skolotāji).

2.b klases mācību ekskursija uz "Bio Saimniecību" Džukstes pag. (T.Ļinkeviča).

22.09.2016

6.a klases mācību ekskursija uz Jelgavu (S.Jermakova).

19.00 Vecāku sapulce 10.a,b klasēm.

19.00 Vecāku sapulce 5.a,c klasēm.

21.09.2016

11.00 Iesvētīšana pirmklasniekos Raiņa 118, aktu zālē.

14.00 Konkurss "Diena bez nāves uz ceļiem" skolas pagalmā (S.Garkule, I.Kalnkambers).

15.00 Bioloģijas skolotāju sanāksme Ķemeros "Meža mājā" (K.Mihejenko).

20.09.2016

8.15 5.a,b,c klasēm tikšanās ar Valsts policijas inspektori A.Aboltiņu aktu zālē.

1.b klases mācību ekskursija uz Jelgavu (V.Golubeva).

5.b mācību ekskursija uz Ķemeriem (A.Fjodorovs).

15.00 Jūrmalas sākumskolu MA sanāksme s./sk. "Atvase" (Z.Dambe).

16.09.2016

6.b klases mācību ekskursija uz Jelgavu (J.Moisejenko).

4.b klases mācību ekskursija uz Cesi (O.Smirnova).

2.a klases mācību ekskursija uz Tērvete (T.Iņuhina).

2.c klases mācību ekskursija uz Jelgavu (I.Sokolova).

15.09.2016

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 5. klasēm.

18.30 Vecāku sapulce 5.b klasē (A.Fjodorovs).

14.09.2016

11.00 Sanāksme izglītības iestāžu direktoriem Majoru vidusskolā (Z.Tarasenko).

18.00 Vecāku sapulce 3.a,b,c kl.