28.10.2016
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

21.10., 22.10., 28.10., 29.10.2016

Kursi pedagogiem "Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām" pēc atsevišķa sarakstā Kauguru vidusskolā.

21.10.2016

7.b klases mācību ekskursija uz Krāslavu (N.Žitkova).

20.10.2016

Drošības diena Jūrmalā Valsts ģimnāzijas un sporta halles pagalmā:

11.00-11.45 - 4.a un 4.b klases;

13.15-14.00 - 7.a un 7.b klases.

Pilsētas olimpiāde latviešu valodā 7.-8. klasēm Kauguru vidusskolā (S.Krutskiha).

4.-12. klases fotografēšana aktu zālē pēc atsevišķa grafikā (S.Garkule).

19.10.2016

11.00, 12.00 Teātra izradums 1.-3.kl. aktu zālē.

16.00 Skolu teātru skolotāju sanāksme Jūrmalas Valsts ģimnāzijā (N.Žitkova).

4.c klases mācību ekskursija uz Līgatni (I.Miroshnikova).

18.10.2016

4.-12. klases fotografēšana aktu zālē pēc atsevišķa grafikā (S.Garkule).

17.10.2016

Projektu diena 5.-11. klasēm.

6.a un 6.b klases integrācijas projekta ekskursija uz Ventspilī.

Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvais seminārs Rīgā VISC (S.Krutskiha).

14.10.2016

18.30 Vecāku sapulce 6.a un 6.b kl. (S.Jermakova, J.Moisejenko).

13. - 15.10.2016

Mācību ekskursija 10.a,b klasēm uz Stokholmu.

12.10.2016

Sveču darbnīca 4. klasēm pēc atsevišķa plāna.

Diagnosticējošais darbs matemātikā 1. klasēm.

11.10.2016

14.00 5.klases iesvētības (J.Moisejenko, S.Jermakova).

14.30 Mūzikas skolotāju MA sanāksme Majoru vidusskolā 307.kab. (J.Tanise).

10. - 12.10.2016

Diagnosticējošais darbs krievu valodā 5. kl. (T.Lomako, Ž.Nikolajeva, N.Žitkova).

10.10.2016

15.00 Vēstures skolotāju MA seminārs Jūrmalas pilsētas muzejā (L.Jokša).