27.03.2017
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

30.03.2017

8.30-16.30 Akcija "Diena bez telefona" 1.-11. klasēm (S.Garkule).

13.00 Pierīgas reģiona skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss, Jūrmalas pilsētas teātrī (S.Krutskiha).

15.00 Skolu bibliotekāru sanāksme sākumskolā "Atvase" (I.Dargele, A.Fedosenko).

18.30 Vecāku sapulce 9.b klasē (S.Fedosenko).

29.03.2017

10.10-10.50 1.klašu kombinētā skolas olimpiāde.

17.30 Vecāku sapulce 3.a klasē (A.Miltiņa).

28.03.2017

13.00 Pasaku konkurss "Jāj pa ceļu pasaciņa" 2. kārta (S.Krutskiha).

12.00-17.00 Seminārs "Valsts pārbaudes darbu sagatavošana un vērtēšana" (Z.Dambe).

27.03. - 31.03.2017

Krievu valodas nedēļas pasākums 1.-4. klasēm "Izlasītās grāmatas" (Z.Dambe).

24.03.2017

10.00-16.00 Rīgas reģionālā izglītības zinātnisko darbu konference. Visvalžu iela 4a, Rīga 214. kab. (Z. Kļimoviča, J.Moisejenko).

10.30-14.00 Rīgas reģionālā izglītības zinātnisko darbu konference. Lomonosova iela 1, Rīga, 309.auditorija (P.Vologžāņins).

23.03.2017

Starptautisks matemātikas konkurss "Ķengurs" 2. - 12. klasēm pēc atsevišķā plāna (J.Lavrinaite, Z.Dambe).

13.00 Sanāksme "Atbalsta personālu" Mežmalas vidusskolā.

14.00 Rīgas reģionālā izglītības zinātnisko darbu konference. Raiņa bulvāris 19, Rīga, Observatorija (E.Daņiloha, V.Siņicins, R.Neimanis).

14.00 Pilsētas "Pop-iela" aktu zālē (S.Garkule).

22.03.2017

8.30 Valsts Ķīmijas olimpiāde (V.Siņicins, J.Šaranda).

Konkurss "Pasaules Ūdens diena" Pumpuru vidusskola (S.Bedņika, K.Kovaļovs, E.Ļebedeva, J.Smirnova, K.Mihejenko).

13.30 Informatīvā sanāksme direktora vietniekiem izglītības jomā par CE, Izglītības pārvalde (S.Fedosenko).

18.03.2017

10.00 Republikas krievu valodas olimpiāde Rīgas 40. vidusskolā (N.Žitkova).

16.03.2017

9.10 Atklātās stundas p.i.i. "Bitīte" (O.Smirnova, I.Miroshnikova).

Izglītības forums "Iespēju tilts izglītības sākumskolā" Valmierā (Z.Tarasenko, Z.Dambe, O.Strode, A.Abramovska).

Konference "Izglītības programmu dažādība pamatizglītības apguvē" ssk "Atvase" (I.Sokolova, I.Kalve, A.Dovbenko, V.Golubeva, D.Salmane, T.Linkeviča, A.Miltiņa, I.Šterna-Stirne, A.Zakandikina, V.Antonova, S.Garkule).

18.30 Vecāku sapulce 8.b klasē (S.Garkule).

15.03.2017

9.00 Atklātās stundas p.i.i. "Mārīte" (O.Smirnova, L.Abramovska, I.Miroshnikova).

10.00 Latviešu valodas MA sanāksme 302.kab. (S.Krutskiha).

10.00 Sākumskolu MK sanāksme 305. kab. (Z.Dambe, Z.Tarasenko).

19.00 Vecāku sapulce 8.b klasē (S.Garkule).

14.03.2017

Skolu bibliotekāru seminārs LNB (I.Dargele).

10.03.2017

13.00 Konkursa "Krāsu jūra" laureātu apbalvošana un godalgoto darbu izstādes atklāšana Līvu akvaparkā (Ņ.Eihlere).

18.00 Vecāku sapulce 4.b klase (O.Smirnova).